Bilagene skal gemmes i fem år. Du behøver ikke selv at føre regnskabet, men det er dit ansvar, at det er i orden.

Regnskabsklasse A
Virksomheder i denne regnskabsklasse er:

  • Virksomheder med personligt ansvar
  • Interessent- og kommanditselskaber, hvor ingen af de ansvarlige deltagere er kapitalselskaber
  • Små virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af Lov om visse erhvervsdrivende
  • virksomheder.

Regnskabsklasse B
Virksomheder i denne regnskabsklasse er:

  • Små aktieselskaber og anpartsselskaber
  • Kapitalselskabsejede interessentskaber, kommanditselskaber og erhvervsdrivende fonde
  • Små virksomheder med begrænset ansvar – undtagen de helt små, som hører under A.

Regnskabsklasse C
Virksomheder i denne regnskabsklasse er:

  • Mellemstore og store aktieselskaber og anpartsselskaber
  • Kapitalselskabsejede interessentskaber og kommanditselskaber.

Klasse A kan nøjes med skatteregnskab

Hvis du er indehaver af en personligt ejet virksomhed, har du kun pligt til at indgive et skatteregnskab.
Et skatteregnskab bygger på de skattemæssige regler, der gælder for afskrivninger og indkomstopgørelser.
I et skattemæssigt regnskab kan du benytte de afskrivnings- og fradragsregler, skatteloven giver dig mulighed for.